משכנתא לשיפוץ היא אחד המונחים המוכרים בתחום המשכנתאות. לעתים רבות אדם או זוג ירכשו דירה מבלי להעריך בצורה מדויקת באמצעות שמאי את ערך הנזקים או היקף השיפוץ הנדרש בדירה. גם אם כן עשו זאת לעתים רכישת הנכס תהיה מלווה בשיפוץ גדול יותר ממה שתוכנן. משום כך לא תמיד ההון האישי שנותר מספיק לשיפוץ הנכס ולכן רבים נדרשים בלקיחת משכנתא לשיפוצים.

משכנתא מסוג זה לא תהיה הלוואה לשיפוץ אלא שעבוד הנכס הקיים לטובת נטילת הלוואת משכנתא לכל מטרה המיועדת לשיפוץ שלו.

מה כולל שיפוץ הנכס?

מהם התנאים לקבלת משכנתא לשיפוצים?

על מנת לקבל משכנתא לשיפוצים תצטרכו נכס בעל ערך הרשום על שמכם. במידה ויש עליו יתרת משכנתא ודאו כי זו אינה עולה על 50% מערך הנכס. תצטרכי להעריך סכום סופי ומדויק ככל האפשר של עלויות השיפוץ בכדי להציג לבנק. לבסוף תצטרכו להציג דירוג אשראי טוב המעיד על מצב פיננסי טוב בדרך כלל.

מה הגובה המקסימלי של משכנתא לשיפוצים שנוכל לקבל?

בדרך כלל אחוז הממון יהווה עד 50% מערך הנכס על אף שבנק ישראל מאפשר מעט יותר מכך. הבנק יחייב אתכם להציג דו"ח שמאי מורשה על מנת להעריך במדויק את ערך הנכס. לאחר מכן בהתאם להערכת השמאי ובעזרת יועץ משכנתא פרטי תוכלו לקחת עד 50% מערך הנכס כמשכנתא לשיפוץ. במידה ויש לכם משכנתא קיימת תוכלו לקחת את ההפרש עד 50%. לדוגמה: אם יש לכם נכס בשווי 2 מיליון שקלים ויש לכם כבר משכנתא של 600 אלף שקלים תוכלו לקחת עוד 400 אלף שקלים לכל היותר (כיוון שמיליון שקלים הוא חצי מערך הדירה).